Điều gì sẽ giúp DOGE đi lên mặt trăng?

Điều gì sẽ giúp DOGE đi lên mặt trăng?