Điểm tin tuần 30/1 – 5/2: Bitcoin nỗ lực giữ $ 23.000 sau khi thiết lập đỉnh mới kể từ tháng 8/2022, OP và RNDR tăng mạnh, Samsung và Binance chia sẻ dự định tiến sâu vào Metaverse

Điểm tin tuần 30/1 – 5/2: Bitcoin nỗ lực giữ $ 23.000 sau khi thiết lập đỉnh mới kể từ tháng 8/2022, OP và RNDR tăng mạnh, Samsung và Binance chia sẻ dự định tiến sâu vào Metaverse