DEX Canto bùng nổ khối lượng 200%, token tăng 32% trước các đề xuất nâng cấp mạng

DEX Canto bùng nổ khối lượng 200%, token tăng 32% trước các đề xuất nâng cấp mạng