Đây là cách Changpeng Zhao đáp trả liên hoàn FUD của Binance

Đây là cách Changpeng Zhao đáp trả liên hoàn FUD của Binance