Cuộc biểu tình 11% của XTZ là bước khởi đầu tăng giá hay chỉ phong độ nhất thời?