Còn 1 tuần nữa để Bitcoin xác nhận thị trường tăng giá mới