Coinbase tuyên bố chấm dứt quan hệ đối tác với Silvergate

Coinbase tuyên bố chấm dứt quan hệ đối tác với Silvergate