Coinbase hợp tác với ứng dụng thanh toán của Ngân hàng TW Brazil để cung cấp các dịch vụ mở rộng

Coinbase hợp tác với ứng dụng thanh toán của Ngân hàng TW Brazil để cung cấp các dịch vụ mở rộng