Có thể đốt BONK qua điện thoại Solana – Giá SOL tăng 40% trong tuần

Có thể đốt BONK qua điện thoại Solana – Giá SOL tăng 40% trong tuần