Có sự thiếu hụt lớn về tài sản trong FTX

Có sự thiếu hụt lớn về tài sản trong FTX