Cổ phiếu Coinbase và MicroStrategy tăng vọt khi Bitcoin vượt $ 72.000