Có nên mong đợi cường điệu quay trở lại sau một năm đầy xáo trộn?