Cơ hội cho Bitcoin khi lạm phát Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm?

Cơ hội cho Bitcoin khi lạm phát Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm?