CHZ tăng 13% khi Chiliz Chain 2.0 đi vào hoạt động

CHZ tăng 13% khi Chiliz Chain 2.0 đi vào hoạt động