Chuyên gia tiền điện tử: “BTC có thể sắp chạm đáy”