CEO Tesla Elon Musk chính thức chấm dứt thỏa thuận mua Twitter 44 tỷ đô la – Twitter đe dọa khởi kiện

CEO Tesla Elon Musk chính thức chấm dứt thỏa thuận mua Twitter 44 tỷ đô la – Twitter đe dọa khởi kiện