CEO Blackrock cảnh báo có thể tịch thu và đóng cửa nhiều ngân hàng hơn do những thay đổi về quy định

CEO Blackrock cảnh báo có thể tịch thu và đóng cửa nhiều ngân hàng hơn do những thay đổi về quy định