Celsius được chấp thuận phân phối airdrop token Flare

Celsius được chấp thuận phân phối airdrop token Flare