Cardano có nguy cơ biến thành cổ phiếu Penny nếu ADA mất hỗ trợ này