Các nhà phân tích cảnh báo không Short DYDX trước khi mở khóa token trị giá 200 triệu đô la