Các nhà đầu tư Trung Quốc có thể bắt đáy khi Bitcoin đạt 18.000 đô la