Các hodler Bitcoin dài hạn tiếp tục chốt lời có thể khiến giá BTC sụt giảm