Các chuyên gia cảnh báo áp lực bán khi 1.090 BTC được đẩy lên sàn Coinbase

Các chuyên gia cảnh báo áp lực bán khi 1.090 BTC được đẩy lên sàn Coinbase