Cá voi và cá mập XRP tiếp tục tích lũy khi tâm lý chuyển sang tích cực

Cá voi và cá mập XRP tiếp tục tích lũy khi tâm lý chuyển sang tích cực