Bybit tạm dừng chuyển khoản ngân hàng bằng đô la Mỹ do vụ Silvergate

Bybit tạm dừng chuyển khoản ngân hàng bằng đô la Mỹ do vụ Silvergate