BTC vượt $50.000 thúc đẩy dòng vốn bùng nổ cho Bitcoin ETF, kích hoạt thanh lý 184 triệu đô la