BONK giảm giá hai chữ số – Xu hướng tăng đã kết thúc?