Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen khuyên không nên tiết kiệm Bitcoin để nghỉ hưu

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen khuyên không nên tiết kiệm Bitcoin để nghỉ hưu