Bitcoin vẫn đang trong ‘giai đoạn thiên đường trú ẩn an toàn’

Bitcoin vẫn đang trong ‘giai đoạn thiên đường trú ẩn an toàn’