Bitcoin và ETH sụp đổ sau khi vi phạm hỗ trợ quan trọng

Bitcoin và ETH sụp đổ sau khi vi phạm hỗ trợ quan trọng