Bitcoin trụ vững $ 28.000 do sức mua đến từ thị trường giao ngay, nhưng các tổ chức đầu tư vẫn đang bán ra

Bitcoin trụ vững $ 28.000 do sức mua đến từ thị trường giao ngay, nhưng các tổ chức đầu tư vẫn đang bán ra