Bitcoin trở thành tài sản lớn thứ 11 thế giới sau đợt tăng mới nhất

Bitcoin trở thành tài sản lớn thứ 11 thế giới sau đợt tăng mới nhất