Bitcoin sẽ thách thức lý thuyết chu kỳ truyền thống vào năm tới với đợt phục hồi lớn, theo KOL TechDev