Bitcoin hướng tới $25k khi chuẩn bị đóng cửa tháng 1 tốt nhất trong 10 năm

Bitcoin hướng tới $25k khi chuẩn bị đóng cửa tháng 1 tốt nhất trong 10 năm