Bitcoin giảm nhẹ và nhanh chóng phục hồi sau khi Fed Hoa Kỳ công bố biên bản cuộc họp mới nhất

Bitcoin giảm nhẹ và nhanh chóng phục hồi sau khi Fed Hoa Kỳ công bố biên bản cuộc họp mới nhất