Bitcoin đã chạm đáy chưa?

Giá Bitcoin (BTC) đang giao dịch dưới vùng hợp lưu của các mức kháng cự ở $18.500. Nó phải vượt qua mức này để dự đoán giá Bitcoin cho tháng 1 và xu hướng dài hạn được coi là tăng.

Triển vọng hàng tuần

BTC đã giảm bên dưới đường kháng cự giảm dần kể từ mức cao nhất mọi thời đại là $69.000 vào tháng 11 năm 2021. Chuyển động đi xuống đã dẫn đến mức thấp nhất là $15.632 vào tháng 11 năm 2022.

Tuy nhiên, trong quá trình giảm, giá Bitcoin đã bứt phá đường này vào tháng 10 năm 2022 và xác nhận nó là hỗ trợ vào tháng sau (biểu tượng màu xanh lá cây). Hành động giá này là tiêu chuẩn cho sự đột phá và có thể dẫn đến việc nối lại chuyển động đi lên. Tuy nhiên, việc không bắt đầu chuyển động đi lên có thể xúc tác cho việc giảm xuống còn $11.800.

Các mức đọc kỹ thuật từ chỉ số RSI hàng tuần hỗ trợ việc tiếp tục tăng. Chỉ báo đã tạo ra phân kỳ tăng (đường màu xanh lá cây) và đường xu hướng vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, chỉ báo RSI đang trong quá trình bứt phá đường xu hướng phân kỳ giảm đã tồn tại trong 721 ngày. Một mức đóng hàng tuần tăng giá khác đang được yêu cầu để xác nhận đột phá.

Do đó, hành động giá trong khung thời gian hàng tuần và chỉ báo kỹ thuật hỗ trợ cho sự bắt đầu của một chuyển động đi lên. Nếu xảy ra, vùng kháng cự gần nhất sẽ là $24.500, trong khi mức kháng cự Fib gần nhất sẽ là $35.800.

Mặt khác, việc giảm xuống dưới mức thấp nhất ngày 22 tháng 11 ở $15.632 sẽ làm mất hiệu lực phân tích tăng giá này và có khả năng dẫn đến việc giảm xuống còn $11.000.

Bitcoin đã chạm đáy chưa?

Biểu đồ BTC/USDT hàng tuần | Nguồn: TradingView

Dự đoán giá bitcoin cho tháng 1: Đột phá lên trên $18.500 là rất quan trọng

Trong khi các chỉ số từ khung thời gian hàng tuần là tăng, thì các chỉ số từ khung thời gian hàng ngày lại kém thuyết phục hơn. Lý do chính cho điều này là giá BTC đang giao dịch dưới vùng kháng cự $18.500.

VÙng này đóng vai trò là hỗ trợ từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2022 và sau đó chuyển thành kháng cự vào tháng 12 (biểu tượng màu đỏ). Xu hướng được coi là giảm cho đến khi giá bứt phá lên trên vùng này. Thực tế là vùng này có thể trùng với đường kháng cự giảm dần, càng làm tăng tầm quan trọng của nó.

Do đó, BTC phải bứt phá trên vùng hợp lưu của các mức kháng cự này để hành động giá được coi là tăng.

Bitcoin đã chạm đáy chưa?

Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, biểu đồ sáu giờ ngắn hạn hơn chỉ ra rằng dự kiến sẽ có sự sụt giảm ban đầu trước khi giá BTC tăng lên mức cao hơn. Lý do chính cho điều này là chuyển động đi xuống ngày 14 tháng 12 có vẻ bốc đồng. Do đó, nó có thể là sóng A của cấu trúc điều chỉnh A-B-C.

Hiện tại, giá BTC đang ở mức kháng cự Fib thoái lui 0,618 ở $17.260. Nếu bị từ chối bởi mức này, nó có thể giảm và hoàn thành sóng C.

Mặt khác, một động thái quyết định trên nó sẽ chỉ ra rằng quá trình điều chỉnh đã hoàn tất và dự kiến sẽ có một đột phá.

Bitcoin đã chạm đáy chưa?

Biểu đồ BTC/USDT khung 6 giờ | Nguồn: TradingView

Tóm lại, chỉ số khung thời gian hàng tuần của Bitcoin là tăng, chỉ số hàng ngày chưa quyết định trong khi chỉ số ngắn hạn là giảm.

Ở thời điểm hiện tại, dự báo giá BTC có khả năng nhất là sự khởi đầu của một đợt phục hồi dài hạn. Việc giảm xuống dưới mức thấp nhất năm 2022 ở $15.380 sẽ làm mất hiệu lực giả thuyết tăng giá này.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: 

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

SN_Nour

Theo BeincryptoSource link