Bitcoin có thể “nhàm chán” trong nhiều tháng

Bitcoin có thể “nhàm chán” trong nhiều tháng