Binance tăng cường hỗ trợ TRU của TrueFi sau khi USDC mất chốt – Giá token tăng 50%

Binance tăng cường hỗ trợ TRU của TrueFi sau khi USDC mất chốt – Giá token tăng 50%