Binance sẽ hỗ trợ Ethereum Merge và xem xét niêm yết một số token fork ETH