Binance hiện là ‘bá chủ’ giao dịch spot, chiếm tới 92% thị phần

Binance hiện là ‘bá chủ’ giao dịch spot, chiếm tới 92% thị phần