Binance đối mặt với vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư Pháp

Binance đối mặt với vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư Pháp