Binance đang bị SEC điều tra vì nghi ngờ BNB là “chứng khoán”

Binance đang bị SEC điều tra vì nghi ngờ BNB là “chứng khoán”