“Big Short” Michael Burry thanh lý 95% danh mục và chỉ giữ một cổ phiếu – Tín hiệu đáng lo ngại cho tiền điện tử?

“Big Short” Michael Burry thanh lý 95% danh mục và chỉ giữ một cổ phiếu – Tín hiệu đáng lo ngại cho tiền điện tử?