Anh thanh niên đen đủi swap 2 triệu USDC nhưng chỉ nhận được 0,05 USDT – Chuyện gì đã xảy ra?

Anh thanh niên đen đủi swap 2 triệu USDC nhưng chỉ nhận được 0,05 USDT – Chuyện gì đã xảy ra?