ADA rất có thể chạm mức thấp mới khi bước sang năm 2023