ADA dự kiến tăng 15% bất chấp Charles Hoskinson lo ngại về “các yếu tố vĩ mô”

ADA dự kiến tăng 15% bất chấp Charles Hoskinson lo ngại về “các yếu tố vĩ mô”