Acala thành công đốt 99% token bị hack giúp aUSD quay lại chốt

Acala thành công đốt 99% token bị hack giúp aUSD quay lại chốt