98% ủng hộ đề xuất giảm nguồn cung CAKE tối đa xuống còn 450 triệu của PancakeSwap