59% trader Dogecoin đang thiết lập lệnh Long – Hành động giá DOGE ra sao?

59% trader Dogecoin đang thiết lập lệnh Long – Hành động giá DOGE ra sao?