210 triệu đô la bị thanh lý chỉ trong 1 giờ, tổng vốn hóa crypto mất 50 tỷ đô la